Č.fa.Popis fakturovaného plneniaCelková hodnota s DPHZmluva / Obj.Identifikačné údaje dodávateľaDátum doručeniaDátum úhrady/zverejnenia
27/2021Odber odpadu z VŠJ 02/202173,68 €Z 8/2019EKOTRANZ, Rudno nad Hronom 257, 966 51 Rudno nad Hronom, IČO: 31632262 10.3.202111.03.2021/12.03.2021
26/2021Stravovanie zamestnancov 02/2021316,20 €Z 1/2021DOMINIK n.o., č. 431, 966 41 Veľká Lehota, IČO: 379543188.3.202108.03.2021/12.03.2021
25/2021Stravovanie - deti MŠ a žiaci ZŠ 02/2021206,85 €Z 6/2019SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa, IČO: 3795612408.02.202108.03.2021/12.03.2021
24/2021Rrežijné náklady- deti MŠ a žiaci ZŠ 02/202160,30 €Z 6/2019SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37956124 08.03.202108.03.2021/12.03.2021
23/2021Internet 03/202135,00 €Z 4/2017S.A spol. s r. o., Čachtická 13, 831 06 Bratislava, IČO: 31346219 2.3.202102.03.2021/12.03.2021
22/2021Doplnkové stravovanie v MŠ 02/202138,23 €Z 2/2012Elena Púchla Potraviny Suchý, Starohutská 56, 968 01 Nová Baňa , IČO: 33324671 2.3.202102.03.2021/12.03.2021
21/2021BOZP a PO 02/202130,00 €Z 4/2016RB_BTS spol. s r.o., J.Dvonču 2004/4, 960 01 Zvolen, IČO: 4820237102.03.202102.03.2021/12.03.2021
20/2021Knihy- projekt "Čítame radi "327,87 €O 5/2021Distribučná agentúra AD REM, Švábinského 16, 851 01 Bratislava, IČO: 1178288926.02.202102.03.2021/12.03.2021
19/2021Knihy-projekt "Čitame radi"43,17 €O 4/2021Richard Šrobár - Littera, M.R.Štefánika22, 036 01 Martin, IČO:3358051126.02.202102.03.2021/12.03.2021
18/2021Hliníkové žaluzie v ZŠ1092,00 €O 8/2021Július Kolorédy HRONKOL, Sládkovičova 26/20, 965 19 Žiar Nad Hronom, IČO: 3333258425.2.202125.02.2021/01.03.2021
17/2021Hliníkové žaluzie vo VŠJ229,00 €O 9/2021Július Kolorédy HRONKOL, Sládkovičova 26/20, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 3333258425.02.202125.02.2021/01.03.2021
16/2021Knihy - projekt "Čítame radi"55,35 €O 6/2021Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 4550324923.02.202125.02.2021/01.03.2021
15/2021Maliarske práce v ZŠ572,40 €O 3/2021MB COLOURS s.r.o., Štúrova 801, 968 01 Nová Baňa, IČO:5184609822.02.202123.02.2021/01.03.2021
14/2021Maliarske práce v ZŠ 963,60 €O 3/2021MB COLOURS s.r.o., Štúrova 801, 968 01 Nová Baňa, IČO:5184609819.02.202123.02.2021/01.03.2021
13/2021Maliarske práce v ZŠ963,60 €O 3/2021MB COLOURS s.r.o., Štúrova 801, 968 01 Nová Baňa, IČO:5184609819.02.202123.02.2021/01.03.2021
12/2021Ročné poistenie budovy a majetku 398,25 €Z 6/2013Allianz SP a.s.,Dostojevského rad 4., 815 74 Bratislava, IČO:0015170019.2.202123.02.2021/01.03.2021
11/2021Školenie pre asistentku18,00 €Prihláška na školenieCIV , Haanova 2605, 841 06 Bratislava, IČO:5256530115.02.2021Uhradené ZF10.02.2021/22.02.2021
10/2021Stravovanie zamestnancov 01/202151,00 €Z 1/2021Domink n. o., č. 431, 966 41 Veľká Lehota IČO:3795431810.2.202115.02.2021/22.02.2021
9/2021Telefón 01/202129,99 €Z 3/2015Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346908.02.202108.02.2021/22.02.2021
8/2021Skrine šatňové, generálny kľúč2511,40 €O 2/2021Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 3632043908.02.202108.02.2021/12.02.2021
7/2021Projektor ACER , servisné práce na PC410,20 €O 1/2021TeamArena, s.r.o., Švantnerova 174/1, 968 01 Nová Baňa, IČO:52555798 3.2.202108.02.2021/12.02.2021
6/2021Internet 02/202135,00 €Z 4/2017S. A. spol. s r.o., Čachtická 13, 831 06 Bratislava, IČO: 313462192.2.202108.02.2021/12.02.2021
5/2021BOZP a PO 01/202130,00 €Z 4/2016RB-BTS spol.s.r.o, J.Dvonča 2004/4, 960 01 Zvolen, IČO:482023711.2.202108.02.2021/12.02.2021
4/2021Telefónne služby 12/202030,00 €Z 3/2015Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35 763 4698.1.202128.01.2021/29.01.2021
3/2021Vzdelávacie služby na rok 2021130,00 €O 81/2020Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, ul. Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO:00340066567.1.202128.01.2021/29.01.2021
2/2021Internet 01/202135,00 €Z 4/2017S.A. spol s.r.o., Čachtická 13, 831 06 Bratislava, IČO:313462194.1.202128.01.2021/29.01.2021
1/2021Systémová podpora URBIS 01-03/202180,00 €Z 7/2012MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, IČO:360416884.1.202127.01.2021/29.01.2021