Pri používaní Facebook Aplikácie môžete byť požiadaní o poskytnutie osobných údajov, ktorými sú:  meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné.

Spoločnosť Trinetus s.r.o. ako prevádzkovateľ (ďalej uvádzané len ako "Prevádzkovateľ") Vás uisťuje, že všetky tieto údaje zostanú aj naďalej súkromné, utajené a dôkladne zabezpečené proti zneužitiu tretími stranami.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebude predávať, prenajímať alebo iným spôsobom poskytovať ostatným spoločnostiam, organizáciám alebo fyzickým osobám bez Vášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje vyžadovať pre marketingové a obchodné účely. Tieto informácie nebudú rovnako, ako všetky ostatné poskytnuté žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu.

Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje požadovať s cieľom reagovať na Vaše otázky, žiadosti či sťažnosti. Informácie nebudú rovnako ako všetky ostatné poskytnuté žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu.

Prevádzkovateľ v plnom rozsahu rešpektuje prianie zákazníkov i každého návštevníka. Pokiaľ ste poskytli Vaše osobné údaje a chceli by ste byť zo zoznamu vyradení, prípadne by ste tieto informácie chceli spresniť, prosím, .

Prevádzkovateľ prostredníctvom bezpečnostných opatrení zabezpečuje odolnosť automatizovanej časti informačného systému proti škodlivým kódom (napríklad počítačový vírus) a nežiaducim modifikáciám informačného systému, ako aj pravidelné a bezpečné zálohovanie spracúvaných osobných údajov.

Prevádzkovateľ v rámci bezpečnostných opatrení zamedzuje neoprávneným osobám akýkoľvek nedovolený prístup k spracúvaným osobným údajom, manipuláciu s technickými zariadeniami určenými na spracovanie osobných údajov alebo na ich ochranu a manipuláciu s nosičmi osobných údajov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serverov a webstránky neznámym páchateľom. V takom prípade prestávajú platiť vyššie uvedené podmienky bezpečnosti pri manipulácii s dátami.

Prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade krádeže vlámaním sa do priestorov neznámym páchateľom. V takom prípade prestávajú platiť vyššie uvedené podmienky bezpečnosti pri manipulácii s dátami.

Okrem informácií, ktoré nám poskytnete dobrovoľne prostredníctvom kontaktného formuláru, objednávkového formuláru, či e-mailom, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zhromažďovať súhrnné informácie vo forme IP adresy. IP adresa je číslo automaticky pridelené Vášmu počítaču alebo inému vášmu sieťovému zariadeniu, ktoré umožňuje prístup k sieti internet. IP adresy nie sú prepojené na informácie, na základe ktorých by Vás bolo možné identifikovať, preto zaručujeme, že aj po prezeraní našich stránok zostávate v anonymite.