Preskočiť na obsah stránky

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota

Venujte nám 2%
z Vašich daní
Citát: „Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie.“ - Aristoteles

Dokumenty


Poradie Názov dokumentu Prevziať
-Organizačný poriadokPrevziať dokument
-Školský poriadok 2020_21Prevziať dokument
-Školský poriadokPrevziať dokument
-POKYNY od 14.9.2020Prevziať dokument
-POKYNY na šk.rok 2020/21Prevziať dokument
-Prijímačky - organizačné pokyny 2019/2020Prevziať dokument
-Hodnotenie žiakov - koniec roka 2019/2020Prevziať dokument
-Pracovný poriadokPrevziať dokument
2013/01Výročná správa za šk. rok 2012/2013Prevziať dokument
2014/01Výročná správa za šk. rok 2013/2014Prevziať dokument
2015/01Výročná správa za šk. rok 2014/2015Prevziať dokument
2016/01Výročná správa za šk.rok 2015/2016Prevziať dokument
2017/03Inovovaný ŠkVP - 1.časť - Všeobecná 1.,2.,3. a 5.,6.,7.ročník - učebné plányPrevziať dokument
2017/04ŠkVP - 1.časť - Všeobecná 4.-8.,9.ročníkPrevziať dokument
2017/05ŠkVP - 2. časť - Uč. osnovy pre primárne vzdelávaniePrevziať dokument
2017/06ŠkVP - 3. časť - Uč. osnovy pre nižšie sekundárne vzdelávaniePrevziať dokument
2017/07ŠkVP 1.-9. roč. Príloha A -Počty tried podľa ročníkov, počet žiakov a triedni učiteliaPrevziať dokument
2017/08ŠkVP 1.-9. roč. Príloha B -Systém hodnotenia žiakov po predmetochPrevziať dokument
2017/09ŠkVP 1.-9-roč. Príloha C - Plán rozvoja finančnej gramotnostiPrevziať dokument
2017/10Výročná správa za šk.rok 2016/2017Prevziať dokument

© 2013-2020 ZŠ s MŠ, Veľká Lehota
Tvorba webu: Trinetus s.r.o., mCMS