Preskočiť na obsah stránky

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota

Venujte nám 2%
z Vašich daní
Citát: „Škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žiakov pripravila a napomáhala budúcnosti ľudskej spoločnosti.“ - Kalinčiak

Dokumenty


Poradie Názov dokumentu Prevziať
1/2013Organizačný poriadokPrevziať dokument
1/2013Výročná správa za šk. rok 2012/2013Prevziať dokument
1/2014Výročná správa za šk. rok 2013/2014Prevziať dokument
1/2015Výročná správa za šk. rok 2014/2015Prevziať dokument
1/2016Výročná správa za šk.rok 2015/2016Prevziať dokument
1/2018Pracovný poriadokPrevziať dokument
10/2017Výročná správa za šk.rok 2016/2017Prevziať dokument
2/2018Školský poriadokPrevziať dokument
3/2017Inovovaný ŠkVP - 1.časť - Všeobecná 1.,2.,3. a 5.,6.,7.ročník - učebné plányPrevziať dokument
4/2017ŠkVP - 1.časť - Všeobecná 4.-8.,9.ročníkPrevziať dokument
5/2017ŠkVP - 2. časť - Uč. osnovy pre primárne vzdelávaniePrevziať dokument
6/2017ŠkVP - 3. časť - Uč. osnovy pre nižšie sekundárne vzdelávaniePrevziať dokument
7/2017ŠkVP 1.-9. roč. Príloha A -Počty tried podľa ročníkov, počet žiakov a triedni učiteliaPrevziať dokument
8/2017ŠkVP 1.-9. roč. Príloha B -Systém hodnotenia žiakov po predmetochPrevziať dokument
9/2017ŠkVP 1.-9-roč. Príloha C - Plán rozvoja finančnej gramotnostiPrevziať dokument

Neprehliadnite

Kontaktné údaje

Kontaktný formulár


© 2013-2019 ZŠ s MŠ, Veľká Lehota
Tvorba webu: Trinetus s.r.o., 2013-2019