Názov dokumentuDokument
Výchovný program ŠKD 2020Prevziať
Zoznam žiakovPrevziať
Základné informácie o ŠKDPrevziať
Týždenná činnosť v ŠKDPrevziať
Školský poriadok ŠKDPrevziať
PriepustkaPrevziať
Prevádzkový poriadok ŠKDPrevziať
Rámcový plán práce ŠKDPrevziať