27.12.2021

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je niekoho potešiť, zabaliť kúsok šťastia aj pre ľudí, ktorých vôbec nepoznáme a ani sme sa s nimi nestretli...

Do projektu sa zapojili naši žiaci a zhostili sa tejto úlohy veľmi srdečne.

Veľké ĎAKUJEME  patrí všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí sa do tohto bohumilého projektu zapojili a prispeli darčekmi.

Naši žiaci s radosťou a nadšením napĺňali krabice darčekmi, ktoré potešia na Vianoce seniorov v domovoch Sociálnych služieb.

Každoročne vyrábame tiež vianočné pozdravy pre klientov v zariadení DOMINIK, n. o., Veľká Lehota, ktoré si už onedlho budú môcť prečítať a potešiť sa nimi.

Pozdravy sú úžasné a veríme, že starkých potešia.