Názov dokumentuDokument
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadeniaPrevziať
Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovostiPrevziať
Ospravedlňovanie neprítomnosti detí materskej školy počas pandémie Prevziať
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovostiPrevziať
Oznámenie o výnimke z karantényPrevziať