21.12.2022

Bádateľské aktivity v 4. a 2. ročníku

𝑺𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒂𝒕𝒏𝒆́ 𝒃𝒂́𝒅𝒂𝒕𝒆𝒍̌𝒔𝒌𝒆́ 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒚 𝒏𝒂 𝒑𝒓𝒊́𝒓𝒐𝒅𝒐𝒗𝒆𝒅𝒆 𝒗 4. 𝒓𝒐𝒄̌𝒏𝒊́𝒌𝒖

✅Na prírodovede sme skúmali, vyhodnocovali, zisťovali, hľadali odpovede na otázky, ktoré sme si sformulovali a mali sme možnosť zažiť pocit objavovania.

✅Oboznámili sme sa so silomerom a aj sme si ho vyskúšali na naklonenej rovine.

✅Vytvorili sme si voľnú kladku. Zisťovali sme, kedy musíme vynaložiť viac sily.

✅Zistili sme, že čím je strmšia naklonená rovina, tým je ťahanie peračníka náročnejšie.

✅Pokusom sme dospeli k záveru, že dve Ezopove bájky vytvárajú najideálnejší sklon 😀😂

𝐁𝐚́𝐝𝐚𝐭𝐞𝐥̌𝐬𝐤𝐞́ 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐯𝐨𝐮𝐤𝐞 𝐯 𝟐. 𝐫𝐨𝐜̌𝐧𝐢́𝐤𝐮

✅Aj druháci skúmali, zisťovali, objavovali...

✅Na prvouke si skúšali ohybnosť svojich kostí podľa obrázkov kostier 😉

Zábavné, že? 😀

#zsvelkalehota