12.4.2022

DEŇ NARCISOV

Žlté kvety narcisov nielen symbolizujú jar, ale symbolizujú aj NÁDEJ  pre tých, ktorí sú vystavení ťažkej životnej skúške.

Solidarita a vcítenie sa do života iných, ktorí každý deň čelia ťažkej výzve, je aspoň malým, povzbudzujúcim gestom, ktoré môže každý z nás urobiť.

Aj v našej škole sme si pripomenuli tento deň.

Deti v ŠKD si vytvorili pekný žltý narcis a naše šikovné deviatačky pripli na hruď každému žiakovi a učiteľovi malý žltý narcis, ktorý vyrobili a my sme ho zo solidárnosti nosili...

Tento deň nám pripomínala aj pekná nástenka...