31.3.2022

Deň vody v ZŠ

DEŇ VODY V NAŠEJ ŠKOLE

Dnes naši šikovní deviataci s p. uč. Miriam Forgáčovou zorganizovali pre žiakov 1. stupňa úžasne zábavné dopoludnie s vodou.

Vytvorili veľa stanovíšť, na ktorých si deti precvičovali vždy niečo iné.

Super, ste šikovní, deviataci!