23.4.2023

DEŇ ZEME V MŠ

V tomto mesiaci sú 2 významné dni, ktoré sme si pripomenuli aj my, a to Deň Zeme 🌎 a Deň narcisov 🌞

🌎 Aj deti z MŠ sa snažia starať o našu Zem a chrániť ju. Dôkazom je naša uprataná a vyčistená záhrada, ktorú sme vyčistili od odpadkov a nečistôt.

Deti s nadšením vyhrabávali šišky a halúzky spod stromov, nech sa nám bezpečnejšie a krajšie hrá 👏😌

A pomohli nám aj veľkí deviataci 😀💪

Pripomenuli sme si dôležitosť spolupatričnosti s ľuďmi so zdravotnými problémami vyrobeným kvietkom - narcisom, ktorý je symbolom boja proti rakovine. ❤️