27.4.2022

DEŇ ZEME v našej materskej škole

Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja Zem pre teba.

Pýtaj sa, čo môžeš urobiť ty pre svoju Zem...

V triede sme si zhotovili obrovskúúúúú zemeguľu z druhotných materiálov a živo sme debatovali o tom, ako môžeme aj my našej planéte pomôcť.

Potom sme sa rozbehli do exteriéru našej školy a vyzbierali sme všetky odpadky , ktoré sme našli.

Mali sme potom veľmi dobrý pocit, že sme aspoň máličko našej zemeguli pomohli.

Super, deti!