19.11.2021

Domáce samotestovanie

Milí rodičia,

v kontexte zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie Vám pripomíname možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag samotestami v domácom prostredí. Odporúčame ho realizovať v pondelok ráno pred nástupom do školy. 

Realizáciu testovania rodič vždy potvrdí prostredníctvom triedneho učiteľa.

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

Žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia).

Karanténu je možné ukončiť

- po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, treba však podstúpiť najskôr na 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou PCR test (výsledok musí byť negatívny),

a zároveň sa u osoby v karanténe nesmie vyskytnúť ani jeden z klinických príznakov ochorenia.

Za klinické príznaky ochorenia sa považujú:

akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia,

najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,

bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka,

zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov.

Žiak a pozitívny rodič

Zopakujme, že ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe, napríklad rodič mal v práci pozitívneho kolegu (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.