28.10.2021

Halloweenske blokové vyučovanie

Dňa 26.10. 2021 sa naši žiaci prvého stupňa zmenili na nepoznanie. 

V triede nás čakali žiaci s rôznymi zaujímavými maskami. 

Rodičom ďakujeme za spoluprácu, dopadlo to výborneee. 

Nezaháľali ani pani učiteľky. Však posúďte sami...