9.12.2022

Hravá vlastiveda v 4. ročníku alebo outdoorové vyučovanie štvrtákov

Na začiatku sme si zábavnou formou zopakovali Slovensko v minulosti.

Úlohou bolo 👉nájsť vonku na školskom dvore stratený text a správne ho priradiť k obrázku...

Nasledujúcu hodinu bola z neho písomka.

Žiaci mali jednotlivé otázky aj s prislúchajúcim obrázkom rozmiestnené voľne po triede, na papier písali svoje odpovede.

Vďaka tomu z nich odpadol stres, brali to ako formu hry a možno aj to dopomohlo k tomu, že z našej náročnej histórie dostali takmer všetci 1 😀

SUPER!

#zsvelkalehota