21.4.2021

Informácie k nástupu žiakov 5.,6. a 7. ročníka do školy

Milí rodičia a žiaci,

s potešením oznamujeme, že rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu od pondelka 26. 4. 2021 prechádzajú žiaci 5., 6. a 7. ročníka z dištančného vzdelávania na prezenčné vzdelávanie v škole. 

Žiaci nastupujú o 7.45 hod. na ranný zdravotný filter, vyučovanie začína o 8.00 hod. Budú mať 4 triednické hodiny do 11. 30 hod., kedy sa dozvedia všetky ďalšie informácie k nasledujúcemu týždňu. 

Na obed sa môžu prihlásiť najneskôr v pondelok do 7.20 hod.

Jednou z podmienok nástupu žiaka do školy je predloženie negatívneho výsledku testu žiaka a 1 zákonného zástupcu.

Žiak absolvuje antigénové testovanie a v pondelok pri nástupe predloží triednemu učiteľovi k nahliadnutiu doklad o negatívnom výsledku testu spolu s dokladom o negatívnom výsledku testu jedného zo zákonných zástupcov spolu s čestným vyhlásením.

Testovanie zabezpečuje naša obec v sobotu 24.4.2021 od 8.00 do 13.00 hod.

Žiaci v základných školách sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať na riadne prekrytie dýchacích ciest (nos a ústa) rúško, šál alebo šatku.

Platia nové výnimky z testovania na covid-19

• Učitelia, zamestnanci škôl, rodičia, ktorí majú 2 týždne po druhej dávke očkovania mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) alebo 4 týždne po prvej dávke vektorovej vakcíny (AstraZeneca) sa nemusia od 19.4.2021 testovať.

V tom prípade k čestnému vyhláseniu miesto testu predložíte k nahliadnutiu potvrdenie o očkovaní.

• Platia aj doterajšie výnimky z testovania, v takom prípade je potrebné priniesť k nahliadnutiu doklad preukazujúci výnimku. 

Čestné vyhlásenia pre rodičov žiakov 2. st. nájdete v sekcii COVID-19.

Piataci, šiestaci a siedmaci a ostatní, vidíme sa v pondelok a tešíme sa...