31.3.2023

Informácie k poskytovaniu stravy od 1.5.2023

Informácie pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti,

ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu sú uvedené v sekcii:

Výdajná školská jedáleň - Dokumenty = Informácia- dotácia na stravu od 01.05.2023 + Návratka - žiadosť o dotáciu od 01.05.2023.