28.6.2022

Letná brigáda v exteriéri našej školy

Pokračujeme prácami vo vonkajšom priestore nad školou.

Položili sa obrubníky na chodník ku včelínu.

Za pomoc veľmi pekne ďakujeme!

- Petrovi Víglaskému

našim zamestnancom:

- Jarkovi Cibirimu

- Tomášovi Šmondrkovi

a našim šikovným deviatakom:

Thomasovi Mišurovi, Michalovi Jenisovi a Jozefovi Gábrišovi.

Srdečná vďaka za vašu pomoc!