28.5.2021

LETNÁ ŠKOLA

Milí rodičia,

na základe výzvy ministerstva školstva "Letné školy" ponúkame Vašim deťom možnosť zábavnou formou si doplniť vedomosti z tohto školského roka, a to v týždni od 9. augusta do 13. augusta 2021. Obed bude deťom poskytnutý.

Letná škola sa bude organizovať len v prípade dostatočného záujmu detí. Nepôjde o klasické vyučovanie, aj keď primárnym cieľom ostáva osvojenie a upevnenie vedomostí detí. Letná škola sa bude zameriavať aj na rozvoj zručností – voľnočasové aktivity v okolí školy, v prírode, socializačné prvky, pohybové aktivity, zážitkové vyučovanie. Do Letnej školy sa môžu zapojiť všetci žiaci bez rozdielu.

Tlačivo o záujme je nutné priniesť najneskôr v pondelok 31.5.2021.