30.4.2023

Máj, máj, máj, zelený... 🌲🌺🌲🌺🌲🌺

🌲🌺Máj, máj, máj, zelený... 🌲🌺🌲🌺🌲🌺

🌲Tradícia stavania májov sa v slovenských mestách a dedinách dodržiava dodnes, a inak tomu nie je ani vo Veľkej Lehote.

🌲A my sme boli pri tom😉

🌲Deti z materskej a základnej školy našej ZŠ s MŠ Veľká Lehota svojím kultúrnym programom pomohli spríjemniť predsviatočné popoludnie.

🌲Deťom ďakujeme za krásny kultúrny program, reprezentáciu našej školy a pani učiteľkám Katarína Šmondrková, Milada Víglaská, Marcela Adamcová, Vladka Rajnohová, Berenika Barátová Štrbíková za prípravu programu.

Boli ste zlatí, super 👏