23.3.2022

Marcová návšteva knižnice v Novej Bani

Marec- mesiac knihy

Kniha - priateľ človeka, už od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov ľudí...

Žiaci z krúžkov: Šikovníček a Šikovná vareška a deti zo Školského klubu detí 18. marca 2022 navštívili Mestskú knižnicu v Novej Bani, v ktorej nás veľmi milo privítala pani knihovníčka.

Spolu sme sa porozprávali, čítali sme si a pozerali s radosťou nové knihy.

Žiaci nakreslili v knižnici pekné obrázky, ktoré budú zdobiť interiér novobanskej knižnice.

Za milú návštevu sme sa poďakovali pekným darčekom.

Na záver sme sa išli spoločne občerstviť chutným koláčikom.

Bolo super!