28.10.2021

Mesiac úcty k starším v Dominik, n.o.,

V rámci októbra - mesiaca úcty k starším sme v našom ŠKD vlastnoručne vytvorili malé darčeky a aj sme ich osobne klientom v zariadení DOMINIK, n.o., Veľká Lehota odovzdali.

Prežili sme veľmi pekné a príjemné popoludnie.

Dúfame, že sme starkých potešili!