12.5.2021

Naše nové krásne stojany na bicykle

Ďakujeme firme KOVACO, spol. s. r. o.

Naši žiaci si už dávno priali mať v škole stojany na bicykle.

My sme veľmi radi, že konečne sa im toto prianie splnilo a nám pred školou pribudli 3 ks krásnych novučičkých stojanov až na 24 bicyklov.

Naši žiaci aj deti z materskej školy si tak už budú mať kde zaparkovať svoje dvojkolesové tátoše.

V mene našich žiakov srdečne ďakujeme firme KOVACO, spol. s. r. o.