30.1.2022

Naši umelci

Deti v materskej škole hravou formou experimentovali s farbami a na základe podnetu pani učiteľky maľovali temperovými farbami zážitky a pocity zo zimnej krajiny, vystrihovali vločky, kreslili domčeky.

Prežívali radosť aj z ďalších aktivít, ktoré v škôlke robíme...