31.3.2023

Okresné kolo Pytagoriády

➖➗✖️🟰 Okresné kolo Pytagoriády ➖➗✖️🟰

V okresnom kole Pytagoriády našu školu reprezentovali Ester, Sofia a Vanessa Lalíkové a Tomáš Žňava.

A aj keď naši žiaci neboli úspešnými riešiteľmi, preukázali výborné vedomosti, pretože okresné kolo Pytagoriády je už iný level 😀 a každým vyšším ročníkom sú príklady ťažšie a ťažie...

Výsledky sú nasledovné:

Ester Lalíková, 4. roč., obsadila krásne 8. miesto z 28 zúčastnených,

Tomáš Žňava, 4. roč., získal 24. miesto z 28 zúčastnených,

Sofia Lalíková, 7. roč., obsadila 8. miesto z 13 zúčastnených,

Vanessa Lalíková, 8. roč., sa umiestnila na 17. mieste z 28 zúčastnených žiakov.

Výborne, žiaci, ďakujeme za reprezentáciu školy!

Obci Veľká Lehota ďakujeme 🙏 za dovoz a odvoz žiakov do Žarnovice

#zsvelkalehota

#velkalehota