15.2.2022

Olympiádou žijú aj naše deti

Aj my žijeme olympiádou a držíme päste našim športovcom, ale hlavne Peťke Vlhovej :-)

Deti v ŠKD si pripravili k téme olympiády peknú nástenku.