3.12.2021

OZNAM

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom sa od 6.12.2021 prerušuje prezenčná forma vzdelávania na II. stupni ZŠ.

Prechádzame na dištančné vzdelávanie.

MŠ a 1. stupeň pokračuje v prezenčnom vzdelávaní (v škole).

ŠKD zatiaľ funguje v obvyklom režime.

Ďalšie pokyny budú žiakom oznamovať triedni učitelia.