24.11.2021

Oznam - povinnosť nosiť rúško od zajtra - 25. 11. 2021

Povinnosť nosiť rúško od zajtra - 25. 11. 2021

V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od 25. 11. 2021, oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO v priestoroch školy, t. j. aj na vyučovaní.

Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok.

Vedenie školy je povinné zabezpečovať prevádzku školy, výchovu a vzdelávanie žiakov v súlade s príslušnými zákonmi, ale aj usmerneniami príslušných orgánov.

Škola je povinná tieto rozhodnutia rešpektovať. Tieto opatrenia sú celoplošne záväzné a platia pre každú školu na území SR.

Riaditeľ školy nemôže udeliť výnimku z vyhlášky ÚVZ.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.