25.2.2021

Oznámenie o zatvorení prevádzky ZŠ s MŠ Veľká Lehota od 1.3.2021

OZNAM 

Vážení rodičia,

na základe uznesenia vlády č. 77/2021 zo dňa 5.2.2021 a prijímaní protiepidemiologických opatrení počas platnosti Covid automatu je okres Žarnovica zaradený do IV. stupňa varovania.

Podľa odporúčania RUVZ Obec Veľká Lehota ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Veľká Lehota rozhodla, že bude zatvorená prevádzka materskej školy, školského klubu, výdajnej školskej jedálne.

Žiaci 1. stupňa prechádzajú od pondelka 01.03.2021 na dištančné vzdelávanie (z domu).

Žiaci 2. stupňa pokračujú naďalej v dištančnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu, ktorý žiaci už majú.

O predpokladanom nástupe žiakov do školy vás budeme informovať prostredníctvom nášho webového sídla: https://www.zsmsvelkalehota.sk/ a FB stránky ZŠ s MŠ Veľká Lehota.