22.2.2021

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým rodičom žiakov, ktorí nastúpili na prezenčné vzdelávanie na 1. stupeň, že boli veľmi zodpovední a žiakov sme mohli v našej škole po dvoch mesiacoch privítať. Už sme sa na nich veľmi tešili.