29.6.2022

Poďakovanie za sponzorstvo

Veľmi pekne ďakujeme pánom:

- Adamovi Bielikovi za sponzorský dar - piesok do doskočiska

- Adriánovi Tisovskému za dovoz piesku do našej školy.

Veľmi si to vážime!