27.3.2023

Pozvánka na veľkonočné spoločné tvorenie

🐣🐥🌷 POZVÁNKA 🐣🐥🌷POZVÁNKA 🐣🐥🌷

Dovoľujeme si srdečne pozvať rodičov aj starých rodičov detí na spoločné predveľkonočné tvorenie v stredu 29. 3. 2023 o 13.00 hod. v našej ZŠ s MŠ Veľká Lehota.

Tešíme sa na vás 🐣🐥🌷