11.9.2022

Pred rokom sme začali prvé práce na oplotení areálu školy

Srdečne ďakujeme 🙏 za pomoc pri budovaní oplotenia areálu našej školy ☺️

Sú to:

p. Milan Müller

p. Jozef Drábik

p. Ján Víglaský

p. Peter Víglaský

p. Štefan Vozár

naši zamestnanci:

p. Jaroslav Cibiri

Mgr. Tomáš Šmondrk

naši žiaci 9.roč.

Thomas Mišura

Michal Jenis

Jozef Gábriš

Za financovanie oplotenia školského areálu srdečne ďakujeme 🙏 Obecnému úradu Veľká Lehota.