25.4.2023

Projektové vyučovanie ku Dňu Zeme

🌍Naše projektové vyučovanie na tému DEŇ ZEME 🌲🌳🌍

V piatok 21.4. a v pondelok 24.4.2023 sme sa v našej škole venovali 👉 projektovému vyučovaniu ku Dňu Zeme.

Žiaci riešili na všetkých vyučovacích hodinách praktické pracovné úlohy na danú tému a aktívne sa zapojili do poznávacieho procesu tým, že museli rozmýšľať o tom, čo riešia.

Rozlúštili množstvo problémových úloh, riešili, posudzovali a hodnotili konkrétne problémy zo života, navrhovali riešenia, využili brainstorming, diskusiu, pojmové mapovanie, pozerali náučné videá, vyrábali si ručný papier - recykláciou zo starých novín, vysadili si kvietky, učili sa vonku a veľa ďalších kreatívnych činností 🤗

Boli to úžasné dni plné objavovania nových a zaujímavých vecí...