17.5.2022

Riaditeľské voľno pre žiakov 6. až 9. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota Vás informuje, že v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 ods. 5 tohto zákona z organizačných dôvodov-Testovanie 5 -2022 udeľuje voľno v stredu 18. mája 2022 žiakom 2. stupňa základnej školy.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať vo štvrtok 19. mája 2022.