10.6.2021

Rovesnícke učenie - Deň životného prostredia

Dňa 5. júna sa celosvetovo oslavoval Svetový deň životného prostredia, preto sme si pripravili program pre spolužiakov z 1. stupňa.

Odprezentovali sme naše projekty o ekológii, súčasnej environmentálnej situácii Zeme a rozdali pár tipov, ako sa správať ekologickejšie.

Deti si tiež s našou pomocou vyrobili peknú ekologickú taštičku.

Na konci sme im predložili projekt Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh, v ktorom sme ich poučili, ako sa správať k zvieratkám, a pomohli tak zachrániť naše vymierajúce živočíšne druhy.

Chceme sa tiež poďakovať pani učiteľke Gregušovej a Žňavovej za ich ochotu a trpezlivosť.

autorky: Zuzana Garajová, Nika Hudecová, Ema Štrbová, Viktória Víglaská z 8. a 9. triedy