12.4.2022

Rovesnícke učenie alebo deti učia deti

Žiaci prvého stupňa si na vlastnej koži vyskúšali, aké je povolanie učiteľa a učili svojich mladších kamarátov.

Túto rolu zobrali naozaj zodpovedne a pripravili si pre mladších spolužiakov veľmi zaujímavé aktivity a pracovné listy.

Rastú nám kolegovia...?