19.4.2023

Rozvíjame hravou formou svoje matematické predstavy ⏹⏺🔼➕➖➗✖️🔺🟤🧮

🔺Rozvíjame hravou formou svoje matematické predstavy ⏹⏺🔼➕➖➗✖️🔺🟤🧮

🔺 Druháci a štvrtáci mali triedu rozdelenú na 3. stanovištia a začali pracovať na rozvíjaní svojej matematickej predstavivosti...

👉skladali stavby z kociek podľa obrázkov,

👉z geometrických tvarov vytvárali rôzne zvieratká, veci, predmety...

👉nakoniec za pomoci hry Ubongo skladali rôzne tvary do predtlačenej predlohy (na princípe hry Tetris)

👉No a na geometrii zas precvičovali geometrické tvary netradične – modelovaním geometrických tvarov, priamok, úsečiek... precvičili si aj predstavivosť, aj jemnú motoriku 👌

Skvelééé 👏