5.12.2021

Š̳K̳O̳L̳A̳ ̳V̳ ̳N̳Á̳R̳U̳Č̳Í̳ ̳L̳E̳S̳A̳ ̳–̳ ̳3.̳ ̳č̳a̳s̳ť̳

Hospodársku časť nášho náučno - oddychového komplexu sme začali zveľaďovať sadením medonosných kríkov a kvietkov, ktoré budú poskytovať našim včielkam dobrú potravu, aby nám mohli prinášať taký skvelý med, ako máme tento rok...

Keďže tento priestor bol dlhé roky neobrábaný a zanedbaný, dosť sme sa so staršími žiakmi narobili, ale veríme, že naša námaha prinesie svoje plody v podobe zdravých rastlín, ktoré budú poskytovať našim včielkam potravu.

Hrabali sme, kopali jamy, rýľovali, učili sa, ako správne sadiť rastlinky, pracovali sme s pôdou, zbierali kamene, ktorých tam bolo veľa a mnoho ďalších užitočných vecí sa naučili naši žiaci pod vedením našich skvelých učiteľov...

Práce sme mohli začať uskutočňovať vďaka financiám, ktoré sme dostali z Nadácie Allianz, ďakujeme!

SUPER, ŽIACI, STE NAOZAJ ŠIKOVNÍ!