30.6.2022

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Tak, dobojované :-), odmeny, pochvaly, vecné ceny a diplomy rozdané... tento rok ich bolo naozaj požehnane :-)

...aj privítanie predškolákov, aj ocenenie prvákov, aj rozlúčka s deviatakmi :-(

Ďakujeme za všetky kvetinové dary, za spoluprácu, podporu a pomoc, milí rodičia!

Vidíme sa v septembri! Krásne leto všetkým!