12.4.2023

Slávnostný zápis do 1. ročníka 🐝🐝🌺

Vo veľmi príjemnej, až rodinnej atmosfére sa niesol náš dnešný slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka.

Predškolákom sa najprv odprezentovali pekným kultúrnym programom naši súčasní prváci a druháci.

Na konci programu vzali do spoločného tanca aj predškolákov a cez obrovskú vstupnú bránu ich postupne voviedli do nášho „včelieho úľa“ – kráľovstva poznania, v ktorom žijú šikovné včeličky 🐝

Na pamiatku predškoláci dostali množstvo naozaj veľmi pekných a aj chutných a zdravých darčekov a pamätný list.

Všetci predškoláci v tento deň zvládli svoju prvú veľkú skúšku a zvládli ju veru na výbornú 👏

Zapísali sme až 11 budúcich prváčikov 👏, na ktorých sa v septembri veľmi tešíme.

Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru 🙌

Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám Diana Tisovská a Jana Žňavová, ktoré slávnostný zápis do 1. ročníka pripravili 🤗