12.4.2022

Slávnostný zápis do 1. ročníka šk. roka 2022/23

11. apríla 2022 naši predškoláci zvládli prvú „veľkú skúšku“ a musíme povedať, že na výbornúúú, pretože všetkým ukázali, akí sú šikovní...

Hneď na začiatku si naši šikovní prváci a tretiaci pre nich pripravili krátky kultúrny program, ktorým, veríme, sme zahnali aj posledné chmáry na tváričkách malých predškolákov.

V novej a krásne vyzdobenej prvej triede ich čakalo malé jazierko s rybičkami, vysoké bralá, aj vŕba s trávou naokolo a veľa darčekov.

Milí predškoláci, veríme, že sa vám v našej škole páčilo a že sa na nás tešíte tak, ako sa tešíme my na vás.

Na záver patrí poďakovanie pani učiteľkám Janke Žňavovej a Radke Mokrej, ktoré slávnostný zápis pre predškolákov pripravili.

My sme sa naň po dvoch rokoch tešili tiež...

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA VÁS.