29.4.2022

STAVALI SME MÁJ V DOMINIK, n.o., Veľká Lehota

Naše deti z materskej školy a 1. stupňa postavili na konci apríla v zariadení DOMINIK, n.o., Veľká Lehota krásny máj a spolu s pekným kultúrnym programom spríjemnili klientom tohto zariadenia dopoludnie.

Pekná spolupráca, ďakujeme za sladkú odmenu!