1.5.2022

Stavanie mája v obci

V sobotu 30.4.2022 sme "postavili" máj aj v našej obci.

Deti z materskej školy a z 1. stupňa ZŠ svojím kultúrnym programom pomohli spríjemniť predsviatočné popoludnie.

Deťom ďakujeme za pekný kultúrny program, reprezentáciu našej školy a pani učiteľkám Katke Šmondrkovej, Elenke Suchej a Miladke Víglaskej za prípravu programu.

Boli ste zlatí, super! 

Obecnému úradu ďakujeme za sladkú odmenu...