12.4.2022

Učme a hrajme sa spolu 2022 - ZŠ v MŠ

Naši prváci sa opäť vrátili do materskej školy, ale tentokrát už iba ako návšteva.

V rámci školskej akcie Učme a hrajme sa spolu si aj s tretiakmi pripravili pre deti z MŠ krátke predstavenie s názvom Čarovné rukavičky.

Úlohou škôlkarov bolo pozorne sledovať dej rozprávky, aby následne vedeli splniť všetky pripravené úlohy ako napr.:

- zoradiť zvieratká podľa časovej postupnosti

- uhádnuť: Aké som zvieratko?

- triedenie rukavičiek.

Deti z MŠ a žiaci prvého a tretieho ročníka spoločne vytvorili veľkú krásnu farebnú rukavicu…

Na záver nám malí kamaráti z MŠ zahrali divadielko, ako si zapamätali rozprávku oni.

Ďakujeme všetkým za príjemné dopoludnie, ktoré sme mohli spoločne prežiť v materskej škole.

Bolo nám spolu super!

p. uč. Radka Mokrá