12.5.2022

Úspech našej prváčky Janky

Ďalší úspech našej úspešnej prváčky Janky Suchej.

Krásne 3. miesto vo výtvarnej súťaži vyhlásenej CVČ AHOJ Piešťany.

Janka, srdečne blahoželáme!