12.2.2022

Úspešní riešitelia Dejepisnej olympiády

Naši žiaci boli v okresnom kole Dejepisnej olympiády veľmi úspešní!

1️⃣. miesto v okresnom kole Zuzana Garajová, 9. roč., úspešná riešiteľka s postupom do krajského kola.

3️⃣. miesto v okresnom kole Michal Jenis, 9. roč., úspešný riešiteľ

4️⃣. miesto v okresnom kole Adam Čík, 6. roč., úspešný riešiteľ

Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a Zuzke prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Žiakov pripravoval p. uč. Mgr. Tomáš Šmondrk.