17.4.2023

Vlastiveda inak alebo, vyrábame si lapbook o našej obci 📖🤩✏️✂️

Vlastiveda inak alebo, vyrábame si lapbook o našej obci 📖🤩✏️✂️

Pýtate sa, čo je to lapbook❓📖

👉Je to interaktívna kniha 📖, ktorá nám pomáha triediť nové informácie.

👉Väčšinou obsahuje množstvo mini knižočiek, rôznych vrecúšok, otváracích okienok a iných interaktívnych prvkov, čo ho robí pre deti príťažlivým.

Slovo lapbook je 👉zložené z dvoch anglických slov, lap a book, čiže lono a kniha. Je to teda kniha, ktorá sa zmestí do lona dieťaťa (pretože je primárne určená pre deti).

👉Aj my sme v priebehu marca pracovali na hodine vlastivedy v 3. ročníku na výrobe lapbookov, zbierali sme info o možnostiach športu a rekreácie, kultúrnych podujatiach, významných udalostiach ako aj o známych rodákoch našej obce.

👉Postupne sme si ich zaznamenali do otváracích okienok, pojmovej mapy a iných interaktívnych prvkov... tak vlastne každému žiakovi vznikla vlastná kniha o Veľkej Lehote.

👉Výhodou tejto mini encyklopédie je, že deti si ju v rámci vyučovania môžu vytvárať samy, čím si učivo lepšie v hlávkach zafixujú 👏