26.5.2022

Výtvarný úspech Sofie Lalíkovej zo 6. ročníka

Veľký úspech našej žiačky Sofie Lalíkovej alebo výtvarná súťaž Dodekova Nová Baňa.

- organizuje sa každoročne a je jednokolová,

- určená je pre deti MŠ, ZŠ v Novej Bane a okolia,

- cieľom je vytvoriť priestor na prezentáciu detskej tvorby, poukázať na skutočnosť, že výtvarný prejav dieťaťa odzrkadľuje jeho túžby, záujmy a reálny svet v ktorom žije.

- tohoročnou témou bolo 70. výročie vzniku Pohronského múzea v Novej Bani.

Najlepšie ocenené výtvarné práce Dodekovej Novej Bane:

3. kategória:

2. miesto - Sofia Lalíková, ZŠ s MŠ Veľká Lehota

Sofinka, srdečne Ti blahoželáme, tešíme sa z Tvojho úspechu a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a obce.