18.4.2023

Zábavné hodiny biológie u siedmakov

𝐙𝐚́𝐛𝐚𝐯𝐧𝐞́ 𝐡𝐨𝐝𝐢𝐧𝐲 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐞, kedy sa žiaci učia svojou vlastnou aktivitou a zážitkom, sú tie najlepšie 💪🫀🫁🧠👏

Siedmaci si s p. uč. Anna Víglaská Demeterová v rámci učiva Cievna sústava - o srdci a cievach, navzájom pomocou tlakomera merali systolický a diastolický tlak a tep.

🗣Meranie prebehlo aj na začiatku, aj na konci štvrtej hodiny v príjemnej atmosfére.

🗣Išlo najmä o to, aby sme si vyskúšali takéto meranie sami na sebe, aby sme sa zamysleli nad svojou životosprávou, pohybom.

🗣Hoci sú údaje veľmi skreslené prostredím a momentálnou pohodou, potvrdilo sa, že každé telo je iné, každému inak pracuje srdce.

🗣Zistili sme, že aj počas 30 minút, ktoré ubehli medzi meraniami sú hodnoty rôzne.

V predchádzajúcich hodinách biológie sme vďaka plastovým rozoberateľným modelom vykonávali aj pomyselnú "pitvu" človeka 😂🙌💪

Super 👏