31.8.2022

Začiatok šk. roka 2022/23 a poďakovanie za rekonštrukciu priestorov ZŠ s MŠ Veľká Lehota

Milí rodičia, milí žiaci a deti!

Čochvíľa sa začne nový školský rok 2022/2023.

Po prvýkrát v histórii Veľkej Lehoty bude mať materská škola 2 triedy – samostatne budú menšie detičky a aj predškoláci budú mať triedu zvlášť. Veľmi sa z toho tešíme :-)

Skoro celé leto sme v našej škole usilovne pracovali na tom, aby ste mohli prísť do krásneho, čistého, nového prostredia. Materská škola sa komplet zrekonštruovala, a potom sa postupne pripravovali nové triedy.

Aj v základnej škole sme rekonštruovali, prerábali v exteriéri aj interiéri a usilovne sa pripravovali na začiatok nového školského roka.

Naša veľká vďaka patrí:

- Obecnému úradu Veľká Lehota za poskytnutie financií na zrekonštruovanie priestorov materskej aj základnej školy, za vymaľovanie priestorov nových tried v MŠ aj ZŠ, za pomocné práce pri prerábaní,

- našim zamestnancom: Jaroslavovi Cibirimu, Tomášovi Šmondrkovi, Milade Víglaskej, Anne Garajovej, Veronike Raffajovej, Martine Rojíkovej, Jane Žňavovej za pomoc pri prácach v interiéri aj exteriéri,

- za pomocné a upratovacie práce pri renovácii priestorov MŠ: Ivana Hubačová, Magdaléna Ličková, Jana Suchá, Lucia Monteagudo Bernardez, Jana Hudecová, Jana Žňavová, Marcela Adamcová, Berenika Barátová, Vladimíra Rajnohová,

- Petrovi Víglaskému, predsedovi Rady školy a poslancovi Obecného zastupiteľstva, za pomoc pri zabezpečovaní oplotenia a brán, rekonštrukčných prácach a vypratávaní priestorov MŠ a sponzorstvo v podobe zaplatenia oprania obliečok v Dominik, n. o., Veľká Lehota,

- Natálii Hudecovej za krásne nové kresby v MŠ,

- DOMINIK, n.o., Veľká Lehota za čistenie posteľného prádla do MŠ,

- firme UNISTAV NB, s.r.o.,

- firme ELEKTRO KOCIAN s.r.o.

Všetkým srdečne ďakujeme za každú pomoc pri rekonštrukcii priestorov ZŠ a MŠ.

Tešíme sa na našich nových školkárov, prváčikov, nových žiakov – blízkych aj ďalekých.

V škole sa stretneme 5.9.2022 o 8.30 hod. na školskom dvore.

Je potrebné predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, a to elektronicky alebo v prípade prvákov – v papierovej podobe. Tlačivo nájdete na našom webovom sídle: https://www.zsmsvelkalehota.sk/, v sekcii COVID-19, NOVÉ_Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, prípadne si ho môžete vyžiadať ráno pred školou.

V pondelok 5.9. žiaci obed nebudú mať, iba deti v materskej škole.

Na obed od utorka 6.9. je potrebné sa prihlásiť v priebehu pondelka 5.9.2022.

ŠKD bude v prevádzke od 6.9.2022.

Aj v základnej škole sa uskutočnili zmeny, o ktorých sa žiaci dozvedia čoskoro.

Škola je pripravená na to, aby privítala svojich školákov.

Na všetkých žiakov sa už tešia ich učitelia a aj všetci prevádzkoví zamestnanci, ktorí sa postarali o prípravu školy na nastupujúci začiatok školského roka a čistotu všetkých priestorov.

Vedenie školy